Picture
 

Behoud het zwembad voor Musselkanaal

Een vrije gift voor het zwembad!Het zwembad wordt vanaf het zwemseizoen 2018 gerund door Dorpsbedrijf Zwembad de Horsten. Deze Stichting is opgericht door Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal. Aanleiding voor het oprichten van het Dorpsbedrijf was de Sportnota van de Gemeente Stadskanaal. Het instandhouden van de drie buitenbaden in de Gemeente Stadskanaal kost te veel geld. Hierdoor moet één of meerdere zwembaden worden gesloten. Met vereende krachten en met steun van de Zwemvereniging Musselkanaal zijn we er in geslaagd om een pilot te starten voor een periode van twee jaar. In 2019 neemt de Gemeenteraad een definitief besluit over de toekomst van de drie buitenbaden.

Dorpsbelangen Musselkanaal wil deze voorziening graag behouden voor Musselkanaal, omdat deze voorziening een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp. Het Dorpsbedrijf krijgt nu twee jaar de tijd om het zwembad te exploiteren. Met de kennis en kunde van de bewoners, vrijwilligers, abonnementhouders en donateurs uit het dorp kunnen we de besluitvorming in 2019 op een positieve en gezonde manier beïnvloeden.

Draagt u het zwembad en het bewonersinitiatief ook een warm hart toe? Laat uw hart spreken en steun ons met een vrije gift.
Bedankt alvast voor uw steun!