Picture
 

Huisregels

Veiligheid en Gedrag

Bij Zwembad de Horsten doen wij er alles aan om iedereen een veilige omgeving te geven. Daarvoor hebben we huisregels, welke zijn aangeplakt op het zwembadterrein of opgevraagd kunnen worden bij de kassa van het Zwembad. De huisregels gaan over veiligheid en gedrag en moeten er toe bijdragen dat de bezoekers, personeel en de vrijwilligers op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Bovendien wordt van onze bezoekers verwacht dat men ook respectvol omgaat met het gebruik van de faciliteiten op het zwembadterrein: zoals Kleedcabines, Kleedkamers, Douches, Toiletten, (Terras)meubilair, Speeltoestellen, Speelattributen, Parkeerterrein en overige bezittingen van het Dorpsbedrijf Zwembad de Horsten.

Onze Toezichthouders hebben tot taak de huisregels te handhaven en u erop te wijzen dat deze regelsĀ  moeten worden nageleefd . Hun aanwijzingen dienen daarom te worden opgevolgd zonder enige vorm van discussie. Het niet opvolgen van hun aanwijzingen leidt tot verwijdering van het zwembadterrein.

Uiteraard volgen we ook alle wet- en regelgeving. Op onze accommodatie hanteren wij de Gedragscode Zwembranche. De zwembranche, bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen, streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden.

Wilt u meer informatie, stuur dan een email naar zwembaddehorsten@gmail.com.